Dziś jest sobota, 28.05.2022, imieniny Augustyna, Jaromira
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » PROJEKT BUDŻETU Gminy Malanów na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU Gminy Malanów na 2014 rok

budzet

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje Wójtowi. Wójt sporządza i przedkłada projekt Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W sporządzonym przez Wójta projekcie budżetu na 2014 rok dochody zostały wyszacowane na 20.014.294 zł., a wydatki na 19.874.989 zł.

Nadwyżka budżetu wyniesie 139.305 zł. i zostanie przeznaczona na częściową spłatę rat kredytów.

Strukturę budżetu po stronie dochodów stanowią:

- subwencje;

- dotacje;

- dochody własne

Subwencje przydzielone przez Ministerstwo Finansów dla naszej gminy to:

- w subwencji wyrównawczej niższe o 285.586 zł od roku 2013

- w subwencji równoważącej niższe o 24.762 zł. od roku 2013

- w subwencji oświatowej wyższe o 2.434 zł. od roku 2013

Dotacje od Wojewody wynoszą 2.419.497 zł. na zadania zlecone i 292.961 zł. na zadania własne.

Z kwoty 19.874.989 zł. przeznaczonej na wydatki w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć środki na zadania statutowe i obligatoryjne gminy. Nie przewiduje się wzrostu wydatków bieżących. Wzorem lat ubiegłych także wydatki na wynagrodzenia pozostają na niezmienionym poziomie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 281.457 zł. a na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 2.558.824 zł. W wydatkach znalazły się także takie pozycje jak: dotacje dla instytucji kultury 434.000 zł. czy stowarzyszeń 123.000 zł.

Szczegóły projektu budżetu w załącznikach.

 

Marzanna Szczap – Skarbnik Gminy Malanów


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności