Dziś jest sobota, 23.03.2019, imieniny Oktawiana, Pelagii
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Referat Finansowy » Aktualności » Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,

d)autobusy.            Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

b) do 15 września roku podatkowego – II rata,

c) po 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Powyższe osoby uiszczają podatek bez wezwania na rachunek budżetu gminy. Jednocześnie wymienione wyżej osoby są obowiązane:

a) składać do 15 lutego organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1, a jeżeli obowiązek powstał po 15 lutego – w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian,

b) odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Malanów z dnia 2 grudnia 2013 roku               w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Deklaracje na podatek od środków transportowych są dostępne w siedzibie urzędu gminy w pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.malanow.pl w zakładce Urząd ( Punkt Obsługi Klienta – pliki do pobrania). O wysokości stawek informację można zasięgnąć w urzędzie gminy w pok. nr 3 lub na stronie internetowej www.bip.malanow.pl.

 

 


Pozostałe aktualności